Dyżury pracowników Katedry Ekonometrii i Statystyki po rozwinięciu wizytówki osoby.

Aktualizacja informacji o dyżurach

 Kierownik Katedry
Sekretariat
Zakład Ekonometrii
Kierownik Zakładu
Dr hab. Hanna Dudek - profesor SGGW

Zakład Inżynierii Finansowej
Kierownik Zakładu
Dr Mariola Chrzanowska - adiunkt

  • Dr Andrzej Karpio - adiunkt
  • Dr Krzysztof Kompa - adiunkt
  • Dr Aleksandra Matuszewska-Janica - adiunkt
  • Dr Dorota Żebrowska-Suchodolska - adiunkt
Zakład Statystyki
Kierownik Zakładu
Prof. dr hab. Wojciech Zieliński

Zakład Biometrii
Kierownik Zakładu
Dr Paweł Jankowski - adiunkt

Doktoranci