8 grudnia 1986 roku  w wyniku decyzji Senatu SGGW rozwiązano Instytut Zastosowania Matematyki i Statystyki i powołano dwie samodzielne katedry: Katedrę Ekonometrii i Informatyki i Katedrę Zastosowań Matematyki.

Katedrę Ekonometrii i Informatyki włączono do Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego (obecny Wydział Nauk Ekonomicznych). Twórcą Katedry była prof. dr hab. T. Marszałkowicz, która pełniła funkcje kierownika Katedry Ekonometrii i Informatyki w latach 1986 – 1992, W latach 1993 -1999 kierownikiem był prof. dr hab. Bolesław Borkowski a w latach 2000 – 2005 – dr hab. Zbigniew Binderman, prof. SGGW.

W międzyczasie 24 stycznia 2001 powołano Międzywydziałowe Studium Informatyki i Ekonometrii (studium przekształci się później w Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki). Podstawową kadrę dydaktyczną studium stanowili pracownicy Katedry Ekonometrii i Informatyki. Funkcję kierownika Studium pełnił profesor dr hab. Bolesław Borkowski.

W 2006 roku Katedrę Ekonometrii i Informatyki podzielono, w wyniku czego powstały dwie nowe katedry: Katedra Ekonometrii i Statystyki oraz Katedra Informatyki. Funkcję Kierownika Katedry Ekonometrii i Statystyki objął dr hab. Zbigniew Binderman, prof. SGGW.

W 2007 roku zakończyło swoje funkcjonowanie Międzywydziałowe Studium Informatyki i Ekonometrii.

Dnia 1 stycznia 2008 roku głównie na bazie Katedry Ekonometrii i Statystyki, Katedry Informatyki oraz Laboratorium Komputerowego utworzono Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki. Pierwszym Dziekanem nowego wydziału został profesor dr hab. Bolesław Borkowski (Katedra Ekonometrii i Statystyki), który pełnił tą funkcję w latach 2008 – 2012.

Funkcję kierownika Katedry Ekonometrii i Statystyki na Wydziale Zastosowań Informatyki i Matematyki w latach 2007 – 2012 pełnił nadal dr hab. Zbigniew Binderman, prof. SGGW. Od 2013 – 2016 roku funkcję kierownika Katedry pełnił dr Grzegorz Koszela.