Sekretariat:
budynek 34, pokój 3/41 (III piętro)
email: keis@sggw.pl
tel./fax.: +48 22 59 37 222

Kierownik Katedry:

dr Andrzej Karpio
email: andrzej_karpio@sggw.pl
tel.: +48 22 59 37 221

Adres do korespondencji:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki
Katedra Ekonometrii i Statystyki
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa