Katedra Ekonometrii i Statystyki istnieje od 2006 roku, początkowo funkcjonując w strukturze Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego (obecnie Wydział Nauk Ekonomicznych), a od 1.01.2008 r. – w ramach Wydziału Zastosowań Informatyki i Matematyki SGGW w Warszawie.

Badania naukowe Katedry Ekonometrii i Statystyki dotyczą zastosowań matematyki i metod ilościowych:

 • w naukach ekonomicznych,
 • w naukach społecznych,
 • w naukach przyrodniczych.

Zakres badań prowadzonych przez Katedrę dotyczy:

 • ekonometrii,
 • statystyki,
 • wielowymiarowej analizy porównawczej,
 • inżynierii finansowej,
 • badań operacyjnych,
 • matematyki finansowej i ubezpieczeniowej,
 • zastosowań informatyki w badaniach ekonomicznych,
 • biometrii.

Katedra Ekonometrii i Statystyki, co roku organizuje Konferencję Naukową: „Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych MIBE”. Konferencja ta gromadzi zwykle ok. 100 osób z kilkudziesięciu jednostek naukowych. Katedra wydaje czasopismo: „Quantitive Methods in Economics (Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych)”. Czasopismo to znajduje się od wielu lat na liście B MNiSW (aktualnie z liczbą 9 pkt.).